TRESNA SING SEMI

TRESNA SING SEMI

                                  Dening : Siti Istianah, S.Pd.

Ening wening wengiku
Angen-angenku eling sliramu
Sinambi nyawang tawang sadhuwurku
Nadyan adoh panggonmu
Nanging endahing tresna bisa tak rasa
Ana ing jroning driya, jroning kalbu
            Mbayangake sliramu
            Kaya angete bagaskara wanti esuk
            Wancine miwiti panguripan iki
            Wancine menehi motivasi dhiri
            Kanggo lumban ing pakaryan
            Kanggo ngentekake awan … nunggu sang ratri
Marang angin sing semilir
Nitip kangenku nitip kanggo tresnaku
Muga sliramu krasa
Muga katresnamu uga padha
Tresnaku sing semi ing ati

Tansah tak jaga kanthi ngetok digdaya