JEMBATAN NGELMU

JEMBATAN NGELMU
                            Dening : Siti Noerrohmah
Buku … kanca raketku
Saben dhina tansah ngancani aku
Samubarang kang during tak mangerteni bisa tak golekki
Mung kowe kanca pinterku
              Buku … kanca raketku
              Apa kowe ngerti sing tak rasakake?
              Jamanne wis maleh jamanne wis owah
              Saya sithik sing gelem tresnani kowe
          Keh kang seneng limpatte gadget
          Luwih akeh kang seneng BBM utawa facebook
Sliramu ditinggalake amarga dianggep kuna
Kurang mencotake jarene
              Buku … kanca raketku
              Apa kowe nesu?
              Apa kowe kudu nyatru

            Liyane mungkin ngganti panggonanmu ananging aku tetep mitramu