MRIPAT

MRIPAT
Daklakoni kanthi sesidheman,
Dakanggep wong-wong ora meruhi,
Jane lima ananging daktulis loro,
Jane pitungpuluh ananging mung dakanggep pitu.
            Kanthongan ing klambiku,
            Dakrapeti lan dakrangkepi kandel,
            Senajan motol-motol karepku ora dineleng,
            Rumangsaku ketutupan kabeh lakonku.
Esuk – esuk aku dadi bingung,
Ana mripat tumempel ing tembok jamban,
Mentheleng weruh sakkabehe rikala wudaku,
Kabeh diblejeti.
            Aku metu, ana mripat ing dalan-dalan,
            Kabeh ndeleng weruh njaba njeroku,
            Ing kantorku kebak mripat menthelengi,
            Ana ing meja, tembok, gendheng,kayu-kayu.
Dakbukak lemari,
Mripat pating plolo ,
Aku arep mlayu,
Nanging arep menyang endi, ngendi- endi kebak mripat.
            Aku kepipit jagad,
            Rumangsa diukum wit-wit,
            Dikunjara wesi-wesi alam,
            Ora adhem senajan cedhak banyu.
           
Dening : AGUS JUNAEDI
Jl. Sumantri Raya 27 Dukuh Asri- Sidomukti- Salatiga- Jateng.