CAHAYAMU

CAHYAMU

Yo ben wong liya ngomong sliramu ireng,
Nanging ing atiku sliramu kuning nemugiring.
Yo ben lambe-lambe kakehan panyandra ala,
Nanging kanggoku sliramu kebak katuranggan.
Pancen sliramu mung pidak pejarakan, ngono unine kancaku,
Nanging ing utekku sliramu widadari kang mudhun saka pucuke srengenge.
Jare wong, sliramu kelemon,
Nanging kanggoku pancen sliramu lemu nanging ngangeni.
Cahyamu cumlorot adoh –adoh cedhak,
Sunare mblerengi mripat kang kebak katresnan,
Yen pengin cedhak ,
Aku kadya maca crita Ngoyak lintange Aris Purnomo.
Jeng….
Irenga kaya ngapa,
Eleko kaya ngapa,
Aku nedya cahyamu bakal tinemu.
Dening : Agus Junaedi Al Bayati
Jl. Sumantri Raya 27 Dukuh Asri Salatiga