Kerawang Gayo Ref

Jenis Tekstil    :  Bordir

Nama               : Kerawang Gayo

Corak              : –

Motif               : Pucuk Rebung

Asal                 : Gayo ( Aceh )

Informasi         :

Filosopi kehidupan orang gayo direpleksikan kepada ukiran kerawang yang menjadi adat dan budaya bagi orang gayo itu sendiri. Kerawang adalah hasil cipta karsa dari manusia yang menjadi nilai estetika dalam prilaku kehidupan yang kemudian menjadi budaya. Sedangkan budaya itu sendiri adalah hasil refleksi manusia dengan alam. Bahkan motif kerawang tercermin pada resam peraturan negeri Linge yaitu sarak opat. Filosofi kehidupan yang tercermin dalam motif kerawang yaitu: Sarak opat ; reje musuket sipet (raja yang adil) petue musidik sasat (cendikiawan yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas) imem muperlu sunet (iman memahami betul antara yang haram dan halal, yang wajib dan sunat ) rakyat genap mupakat (segala persoalan masyarakat diselesaikan dengan musyawarah.